Program Bäverscouter

Möte varannan söndag klockan 10.00-11.30

 

Ta alltid på oömma kläder eftersom vi leker ute.

Vi skickar SMS och påminner någon dag innan träffarna.