I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 225 kr per termin. Inbetalningskort skickas ut centralt från Scouternas riksorganisation, du skall alltså inte betala in medlemsavgiften på Vänersborgs Scoutkårs konto.  Är du ny medlem i kåren så kan det dröja ett tag innan ni får inbetalningskortet efter att du skrivit in dig i kåren.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor. I medlemsavgiften ingår också en försäkring som kan ersätta dig både för sak- och personskada.