Bakgrunden

Peter Hjalmarsson var under större delen av sitt liv en aktiv medlem i Vänersborgs scoutkår. Scoutkåren kom att utgöra en viktig del av hans liv. Inte minst satte Peter stort värde på alla de olika hajker och läger som han deltog i under sitt liv. För honom var det viktigt att så många som möjligt gavs möjlighet att dela de naturupplevelser och gemenskap som scoutrörelsens hajker och läger innebär. För att hedra Peters minne och stödja scouterna har hans föräldrar därför inrättat denna minnesfond.

Förutsättningar

Ingen scout skall av ekonomiska skäl hindras från att delta i kårens & distriktets läger och hajker. Det finns därför nu möjlighet att söka bidrag ur minnesfonden till dessa arrangemang. Bidrag kan även sökas för nationella och internationella läger. Bidrag kan utgå med hela eller en del av lägeravgiften.

För att bidrag skall beviljas krävs:

  • att scouten är medlem i kåren.
  • att hajken, läger eller arrangemang organiseras av organisation inom scoutrörelsen
  • att hajken, lägret eller arrangemanget är på annan plats än Dalbobergen.

Ansökan

Ansökan om bidrag på belopp under 750 kr kan göras muntligt till ansvarig avdelningsledare eller till person som sitter i styrelsen. Ansökan på högre belopp skall göras skriftligen  och lämnas till kårens styrelse.

Det är kårens styrelse som beslutar om scouten skall beviljas bidrag och med vilket belopp.

Det är för kåren en hederssak att uppgifterna i ansökan hanteras konfidentiellt och med respekt vilket innebär att endast styrelsen kommer ta del av uppgifterna i ansökan.

 

Styrelsen