Systergåvan

6 december, 2017 av Peter Lénberg

Vänersborgs Scoutkår vill rikta ett stort tack till Rebeckalogen nr 37 Sigrid Silfverlood, Odd Fellow Orden för att de genom systergåvan valt att stödja kårens arbete.

Vi ledare som var med på ceremonin när gåvan överlämnades vill också passa på att tacka för en mycket trevlig kväll.

Vänersborgs Scoutkår

Peter