IMG_7972

Om Vänersborgs Scoutkår

Vänersborgs Scoutkår grundades 1941 och är med ca 130 medlemmar en av Scoutdistriket Västbodals största kårer .

Vi har våra scoutmöten i Dalbobergen som ligger i ett naturskönt kuperat skogsområde vid Vänerns strand. I området finns flera stigar, eldplatser samt platser som lämpar sig för bad. Vi har också två stugor några kilometer nordväst om Vänersborg i Stärkebo vilka utnyttjas för hajker och läger.

Kårens ledare är inte bara aktiva i den egna verksamheten utan även i distriktsstyrelsen och som funktionärer på kurser, läger mm.

Vår kår har avdelningsverksamhet i alla scoutåldrar och det finns alltid plats för en scout eller ledare till.

 

Utsikt över Vänersborgsviken mot Halleberg