Kårordförande och vice ordförande

Styrelse

Pontus Gläntegård

Styrelseledamot

Peter Lénberg

Styrelseledamot, Ledare Spårare och Utmanare
info@vbgscout.se Mobil: 0702082515

Marie Schwartz

Kårsekreterare och ledare äventyrare

Björn Sikström

Ledare Bäverscouter, Spårare och Upptäckare, Förrådsansvarig, Styrelseledamot
info@vbgscout.se Mobil: 0739-753140