Kårordförande och vice ordförande

Peter Lénberg

Kårordförande, Ledare Spårare och Utmanare
info@vbgscout.se Mobil: 0702082515

Styrelse

Peter Lénberg

Kårordförande, Ledare Spårare och Utmanare
info@vbgscout.se Mobil: 0702082515

Marie Schwartz

Styrelseledamot

Björn Sikström

Ledare Bäverscouter, Spårare och Upptäckare, Förrådsansvarig, Styrelseledamot
info@vbgscout.se Mobil: 0739-753140